Liberal Kommentar


  sv   en  
 
  Översikt     Aktuellt     Bok-VLI     Förteckningar  
  Livsåskådningen     Värderingar     Religionerna     Samhället     Statsskicket  

 

Gemensam referenslista

Tillfälliga problem med innehållet i denna lista.

För ögonblicket innehåller denna lista enbart de publikationer som refereras i boken VLI (Värderingar, Liberalism och Islam). Även en del av referenserna i de separata artiklarna återfinns i denna lista, men den behöver kompletteras i det avseendet.


Monografier och avhandlingar, fritt tillgängliga on-line

pan-831 nil.

pan-832 nil.

pan-839 nil.

pan-7671 nil.

pan-13030 nil.

pan-15737 nil.

pan-16565 nil.

pan-16567 nil.

Artiklar, traktater och debattinl{\"a}gg

pan-1389 nil.

pan-2988 nil.

pan-7596 nil.

pan-9705 nil.

pan-9706 nil.

pan-11473 nil.

pan-11746 nil.

pan-11763 nil.

pan-12128 nil.

pan-12459 nil.

pan-12467 nil.

pan-15686 nil.
Obs. att ovanstående länk går till en fil som innehåller inledning plus två artiklar, och att den här aktuella artikeln är den senare av de två.

pan-16013 nil.

pan-16014 nil.

pan-16047 nil.

pan-16369 nil.

pan-16372 nil.

pan-16399 nil.

pan-16431 nil.

pan-16432 nil.

pan-16434 nil.

pan-16436 nil.

pan-16448 nil.

pan-16461 nil.

pan-16570 nil.

pan-16573 nil.

pan-16582 nil.

pan-16583 nil.

pan-16596 nil.

pan-16597 nil.

pan-16676 nil.

pan-16677 nil.

pan-16706 nil.

pan-16707 nil.

pan-16708 nil.

pan-16714 nil.

pan-16813 nil.

pan-16814 nil.

pan-16815 nil.

pan-16846 nil.

pan-16904 nil.

pan-16905 nil.

pan-16922 nil.

pan-16924 nil.

pan-16925 nil.

pan-16926 nil.

pan-16934 nil.

pan-16935 nil.

pan-16969 nil.

pan-16998 nil.

pan-17017 Moralens utveckling.
Ellen Key i Verdandis småskrifter, 1911.

pan-17028 Thomas av Aquino.
i Public Encyclopedia, ---.

pan-17029 Thomas av Aquino 1225-1274 .
Daniel Rönnedal i The Philosophy Net, 1997.

pan-17036 Barn står i kö till skolan som utmanar traditionerna.
Nathan Shachar i DN, 2021-08-17.

pan-17039 The west's nation-building fantasy is to blame for the mess in Afghanistan .
Simon Jenkins i TheGuardian, 2021-08-20.

pan-17047 Rätten att söka asyl.
i Amnesty, ---.

pan-17210 Alla människors lika värde eller människans värdighet?.
Ingemund Hägg i Tidskrift för politisk filosofi, 2014.

pan-17244 Much has changed but the fundamental ideas are the same.
Carl Bildt; Nyamko Sabuni. i Swedish Ministry of Foreign Affairs, 2008.

pan-17245 The International Lawof Human Rights and States of Exception.
Anna-Lena Svensson-McCarthy i Kluwer, 1998.

pan-17253 Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas.
i Svenska missionsrådet, 2009.

pan-17263 Spain: Power outages put children’s lives at risk in informal settlement -- UN experts.
Jon Izagirre Garcia i United Nations Human Rights Council, 2020-12-22.

pan-17328 Voters in west divided more by identity than issues, survey finds.
Jon Henley i TheGuardian, 2021-11-17.

pan-17329 Sustainable Development and the Ethical Issue of Human Morality; an Overview.
Ibrahim Udale Hussaini i Academia Letters, 2021-03.

pan-17332 The Hannover Principles: Design for Sustainability.
Michael Braungart i McDonough, 1992.

pan-17344 Piaget's Theory of Moral Development.
Saul McLeod i Simply Psychology, 2015.

pan-17378 De ser ned på oss.
Anders Leion i DGS, 2021-07-02.

pan-17401 Drömmen om en islamisk ordning.
Kjell Magnusson i Timbro, 2018-02-08.

pan-17411 What Is Integralism Today?.
Edmund Waldstein i Curch Life Journal, 2018-10-31.

pan-17412 What is Catholic integralism? One of the oldest ideas in Christianity has come to renewed prominence.
Steven P. Millies i U.S. Catholic, 2019-10-14.

pan-17423 Finland, du älskade sketna fosterland .
Philip Teir i DN, 2021-12-06.


Denna version av sidan lades upp 2022-05-06.