Liberal Kommentar


  sv  
 
  Om detta     Vår kommande bok     Samhället     Ideologin     Religionen     Övrigt  

 

Webbplatsens ändamål

Syftet med den här webbplatsen är att samla, på ett överskådligt sätt, de artiklar som jag skrivit på senare år om liberalism, mångfald, värderingar, och också hur dessa förhåller sig till olika religiösa strömningar. Mitt synsätt på dessa frågor sammanfattar jag under beteckningen "värdeliberalism", och jag har nu färdigställt en bok om detta. Den ska heta "Värderingar, Liberalism och Islam", och den finns tillgänglig i preliminär och förkortad form (se tabben "Kommande bok").

En hel del av det som först skrevs i de olika artiklarna ingår nu i denna bok, så den kommer att tjäna som centralpunkt för den här webbplatsen. Samtidigt finns det, och kommer att finnas artiklar som går utöver bokens innehåll, så den här webbplatsen får fortlöpande uppdateras så att den är en aktuellt presentation av den helhet som boken och artiklarna ska utgöra tillsammans.

Jag som skriver och redigerar detta material heter Erik Sandewall och är en professor i datalogi vid Linköpings universitet som gick i pension år 2012. Sedan dess har jag ägnat en rätt stor del av min tid till att läsa in mig på det här för mig nya området, och till att formulera det som nu har blivit värdeliberalism.