Liberal Kommentar


  sv   en  
 
  Översikt     Aktuellt     Bok-VLI     Förteckningar  
  Livsåskådningen     Värderingar     Religionerna     Samhället     Statsskicket  

 
  Beskrivning

  Artiklar

 

 

Paraliberalismen och dess livsåskådning

Paraliberalismen har två huvuddelar, nämligen dess livsåskådning och dess syn på staten och statsskicket. Dessa två delar knyts samman genom deras gemensamma syn på, och användning av värderingar. Livsåskådning, värderingar och statsskick är därför tre av huvudrubrikerna upptill på sidan.

Livsåskådningen beskrivs genom åtta premisser, och därefter en förteckning över föreslagna värderingar. Premisserna återfinns under rubriken 'Förteckningar', tabben 'Premisser'.

Den här avdelningen innehåller länkar till tidigare publicerade artiklar om paraliberalismen som helhet och om dess livsåskådning, vilket är den naturliga utgångspunkten för de andra delarna.

Namnändringar

Under några tidigare år formulerade jag ett förslag till hur liberalism i dess allmänna bemärkelse borde kompletteras med ställningstaganden som gällde hur grupper med skilda värderingar borde hanteras inom en liberal stat. Detta förslag fördes då fram under beteckningen mångfaldsliberalism. Det vidareutvecklades mot slutet av 2019 och fick då det nya namnet värdeliberalism. De äldre artiklarna använder därför ordet 'mångfaldsliberalism'.

I början av 2022 ändrades beteckningen igen, nu till paraliberalism.


Denna version av sidan lades upp 2022-05-06.