Värderingar, Liberalism och Islam


  sv  
 
  Om detta     Vår kommande bok     Samhället     Ideologin     Religionen     Övrigt  

 
  Beskrivning

 

 

Kommande bok

En bok med titeln Värderingar, Liberalism och Islam är nu färdig för publicering, och ett preprint av den kan laddas ner med denna länk .

Boken handlar om liberalism, mångfald, värderingar, och också om hur dessa förhåller sig till olika religiösa strömningar. Mitt synsätt på dessa frågor sammanfattar jag under beteckningen "värdeliberalism". Jag använder den här webbplatsen för att publicera mina artiklar om detta ämne. Innehållet i artiklar från tidigare år (fram till 2020) har i en del fall inarbetats i boken, medan artiklar från 2021 och framåt är baserade på denna bok och ofta kan ses som kompletteringar till den.

Följande artiklar är korta beskrivningar av huvudbudskapet i boken:

Även friheten har sina begränsningar
red-232  (2021-09-24).

Liberalismens grundbegrepp behöver förnyas
red-231  (2021-09-23).