Värderingar, Liberalism och Islam


  sv   en  
 
  Översikt     Aktuellt     Bok-VLI     Förteckningar  

 

Senaste inlägg om VLI-boken

På denna sida förtecknas de senaste inläggen om boken "Värderingar, Liberalism och Islam". Varje inlägg beskrivs med sin titel, datum, och en länk till dess fullständiga text, varefter följer de inledande raderna i inlägget. För att läsa hela inlägget får man alltså klicka på den länken.

Se tabben "Alla inlägg" för vidare förklaring om hur detta fungerar. Se också under huvudrubriken 'Aktuellt' för artiklar aom inte direkt relaterar till VLI-boken.


Frågeställningar

Arbetspapper som avser att strukturera behandlingen av en ny frågeatällning. De inbjuder till kommentarer från alla läaare, t ez påpekande om ytterligare aapekter eller källor som kan vara relevanta.

Om imperialism ur paraliberal synpunkt
red-241  (2022-07-29).

Världshändelserna under 2022 har nu gjort att en diskussion av imperialismen som ideologi är i högsta grad aktuell, och det visar sig att paraliberalismen ger en del nya infallsvinklar även på det området... (forts).


Läsarfrågor

Frågor från läsare, svar från författaren, och utrymme för kommentarer därefteer.

Paraliberalismens beskrivning av karaktärsdrag
red-240  (2022-07-25).

Fråga: På sidan 22 i "Värderingar, Liberalism och Islam" står det att "för att en person ska kunna delta i, och bidra till verksamheten i värdekulturen och i en värdegemenskap är det önskvärt att hon har ett antal förmågor. Paraliberalismen identifierar följande förmågor till att börja med: ..." Utgör dessa "önskvärda förmågor" tillsammans en beskrivning av en önskvärd personlighet ur den här bokens synpunkt?

Svar: Nej, det kan man inte säga... (forts).


Är progressiv-konservativ dissonans detsamma som GAL-TAN-skalan?
red-242  (2022-07-25).

Fråga: På sidan 75 i "Värderingar, Liberalism och Islam" beskrivs begreppet "PK-dissonans" eller progressiv-konservativ dissonans. Det tycks vara ungefär samma motsatspar som man ofta uttrycker med GAL-TAN-skalan. Vad är skillnaden, om det finns någon?

Svar: Den väsentliga skillnaden är att vad som är GAL eller TAM i princip är oberoende av sammanhanget, medan vad som är progressivt ur PK-dissonansens synpunkt beror på vilket kulturellt sammanhang som avses... (forts).


Denna version av sidan lades upp 2022-07-29.