Värderingar, Liberalism och Islam


  sv   en  
 
  Översikt     Aktuellt     Bok-VLI     Förteckningar  

 

Katalog över korrigeringar ('errata') till boken

På denna sida förtecknas kända errata till boken VLI. För varje erratum finns en kort förklaring av var felet förekommer och vad det gäller, samt vid behov en länk till en undersida med närmare förklaring.


Ordval, sid 182 rad 19

Ordet 'fundamentalistiskt' ska bytas ut mot 'integristiskt' för att överensstämma med den distinktion mellan dessa begrepp som görs på sid 148-149.


Denna webbsida skapades 2022-08-05