Värderingar, Liberalism och Islam


  sv   en  
 

 

Katalog över errata dvs korrigeringar till bokens innehåll

På denna sida förtecknas kända errata till boken VLI. För varje erratum finns en kort förklaring av var felet förekommer och vad det gäller, samt vid behov en länk till en undersida med närmare förklaring.

Ännu inga errata, och boken har ju nyss publicerats på de elektroniska förlaget.


Denna webbsida skapades 2022-05-20