Liberal Kommentar


  sv   en  
 
  Översikt     Aktuellt  

 

Syfte och metod för denna webbplats

Det huvudsakliga syftet med denna webbplats är att publicera mina artiklar om det synsätt som jag vill beteckna som paraliberalt. För detta ändamål har webbplatsen registrerats och fått utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv, vilket ska ge en status som motsvarar den som gäller för tidningar och andra periodiska publikationer. Detta gäller för artiklar från och med 2022. Jag själv, alltså Erik Sandewall är registrerad som ansvarig utgivare.

Sedan 2012 har jag skrivit många artiklar som har behandlat samma problemområden, så att de nu är relevanta för det paraliberala synsättet, och i många fall har de bidragit till utvecklingen av detta synsätt. Dessa förtecknas under en av flikarna till vänster.

Den här webbplatsens syfte är avgränsat till att publicera artiklarna och göra dem tillgängliga. Bredare information om det paraliberala synsättet samt information om några nyutkomna böcker om detta finns på den relaterade webbplatsen Paraliberal Perspective

Mailadress: erik.sandewall@argumentochfakta.se