Liberal Kommentar


  sv   en          
 
  Start     Aktuellt  

 

Syfte: vidareutveckla det paraliberala synsättet

Det huvudsakliga syftet med denna webbplats är att publicera mina artiklar där jag vidareutvecklar ett synsätt som jag kallar paraliberalt. Detta synsätt avviker på vissa punkter från vad som eljest ofta hävdas inom liberalismen.

Syftet är avgränsat till att publicera artiklarna och göra dem tillgängliga. Bredare information i samband med det paraliberala synsättet samt information om några nyutkomna böcker om detta finns på den relaterade webbplatsen Paraliberalt Perspektiv