Liberal Kommentar


  sv   en          
 
  Start     Aktuellt  

 

Redaktion, utgivningsbevis, ansvarig utgivare och arkivering

Redaktion

Jag som redigerar denna webbplats och skriver artiklarna på den heter Erik Sandewall. Jag gick i pension år 2012 och sedan dess har jag ägnat en rätt stor del av min tid till att sätta mig in i det område och de frågeställningar som behandlas här, och till att utveckla det som nu kallas det paraliberala synsättet.

Tidigare i livet var jag professor i datalogi vid Linköpings universitet med inriktning mot artificiell intelligens. Jag har fortsatt anknytning till Linköpings universitet som professor emeritus.

Under åren 2013 - 2021 har jag publicerat mina artiklar inom samma område på webbplatsen Argument och fakta. Den webbplatsen kommer att finnas kvar, men ska koncentrera sig på andra typer av artiklar och på en verksamhet som kunskapsbas.

Utgivningsplan

Avsikten var att publicera minst en artikel per månad med start i januari 2022, även om frekvensen har varierat både uppåt och nedåt. Varje artikel publiceras för sig, så det finns ingen struktur där ett "nummer" av tidskriften innehåller flera artiklar.

Webbplatsen har en mailinglista av följare som får ett mailmeddelande varje gång en artikel har kommit ut.

Utgivningsbevis och ansvarig utgivare

Denna webbplats har fått utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv, vilket ska ge en status som motsvarar den som gäller för tidningar och andra periodiska publikationer. Utgivningsbeviset gäller från och med 2022. Jag själv, alltså Erik Sandewall är registrerad som ansvarig utgivare.

Sedan 2024-01-01 har Myndigheten för press, radio och tv efterträtts av Mediemyndigheten.

Min mailadress är erik.sandewall@argumentochfakta.se

Arkivering av tidigare versioner

Ett av kraven på webbplatser med utgivningsbevis är att de ska arkivera tidigare versioner av innehållet i sina publicerade sidor. Detta görs för den här webbplatsen sedan 2022-05-15. För närmare information, kontakta mig per mail.


Denna sida blev senast uppdaterad 2024-01-19.