Argument och Fakta

Ett kluster av sammanhörande webbplatser


  sv   en          
 
  Metadata     Aktuellt  

 

Webbplatsens omfattning

Med hänsyn till utgivningsbeviset är det viktigt att definiera och beskriva vad som ingår i denna webbplats och vad som inte ingår.

Definition. Alla filer som är publicerade på Internet med webbadresser som börjar med "http://liberalkommentar.se/", och endast dessa ingår i webbplatsen.

Beskrivning. Webbplatsens innehåll består av filer i html-format och i pdf-format. De förra betecknas här som "webbsidor" och de senare som "artiklar". Webbplatsen innehåller inte några dynamiska sidor.

Varje webbsida är uppställd med en huvudmeny, en undermeny, en option för att byta språk mellan svenska och engelska, och ett huvudinnehåll. Länkar i huvudmenyn, undermenyn och språkoptionen leder till andra webbsidor i samma webbplats. Länkar i huvudinnehållet är inte begränsade på detta sätt, och de ger inte generellt sett några meddelanden om att man "lämnar" webbplatsen genom att klicka på en viss länk. Användaren får själv bevaka detta om det har någon betydelse.

Ett speciellt fall gäller dock när en webbsida på denna webbplats innehåller länkar till artiklar av något slag. I sådana fall framgår det av kringliggande text om länken går till en artikel på denna webbplats eller inte.

Alla artiklar på den här webbplatsen ska kunna nås genom en länk från någon av dess webbsidor. Vidare ska alla webbsidor på webbplatsen kunna nås från menyerna, språkoptionen eller någon sida som nås direkt från menyerna.

Varje gång som en webbsida tillkommer eller dess huvudinnehåll förändras läggs den nya versionen in i webbplatsens arkiv, men följande undantag:

-- Ändringar som inte påverkar innehållet ur läsarens synpunkt, t ex korrigering av stavfel.

-- Tillägg eller ändring av webbsidor med renodlat administrativ funktion, t ex med texten "This page is only defined for Swedish language".


Denna sida skapades 2022-05-17.