Liberal Kommentar

från ett värdeliberalt perspektiv

 

Den här webbplatsens ändamål är att publicera mina egna debattartiklar om liberalismen som livsåskådning och som samhällsåskådning. Jag lägger särskild vikt vid frågor som rör etnisk, religiös och annan kulturell mångfald i samhället. Då tar jag inte bara upp olika möjligheter och problem som följer av denna mångfald, utan även frågor om hur staten bör vara organiserad och hur det politiska systemet - och vi själva! - bäst ska agera i samband med mångfalden.

Artiklarna har värdeliberalismen som sin ideologiska bas, och innehållet är inte bundet till något visst politiskt parti. Min tolkning av den liberala ideologin redovisas i en av sektionerna, under beteckningen värdeliberalism.

Följande länkar leder vidare:

Gå till innehållet i den här webbplatsen

Gå till redaktionell information för webbplatsen

Ladda ner "preprint" för boken Värderingar, Liberalism och Islam som beskriver värdeliberalismen.