Liberal Kommentar


  sv   en  
 
  Översikt     Aktuellt  

 

Redaktion, utgivningsbevis, ansvarig utgivare och dess arkivering

Redaktion

Jag som redigerar denna webbplats och skriver artiklarna på den heter Erik Sandewall. Jag gick i pension år 2012 och sedan dess har jag ägnat en rätt stor del av min tid till att sätta mig in i det område och de frågeställningar som behandlas här, och till att formulera det som nu heter värdeliberalism.

Tidigare i livet var jag professor i datalogi vid Linköpings universitet med inriktning mot artificiell intelligens. Jag har fortsatt anknytning till Linköpings universitet som professor emeritus.

Under åren 2013 - 2021 har jag publicerat mina artiklar inom samma område på webbplatsen Argument och fakta. Den webbplatsen kommer att finnas kvar, men ska koncentrera sig på en verksamhet som kunskapsbas. Liberal kommentar tar alltså över utgivandet av artiklar.

Utgivningsplan

Avsikten var att publicera minst en artikel per månad med start i januari 2022, även om det inte har blivit fullt så många. Varje artikel publiceras för sig, så det finns ingen struktur där ett "nummer" av tidskriften innehåller flera artiklar.

Webbplatsen har en mailinglista av följare som får ett mailmeddelande varje gång en artikel har kommit ut.

Ansvarig utgivare och utgivningsbevis

Denna webbplats har fått utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv, vilket ska ge en status som motsvarar den som gäller för tidningar och andra periodiska publikationer. Detta gäller för artiklar från och med 2022. Erik Sandewall är registrerad som ansvarig utgivare.

Mailadress: erik.sandewall@argumentochfakta.se

Arkivering av tidigare versioner

Ett av kraven på webbplatser med utgivningsbevis är att de ska arkivera tidigare versioner av innehållet i sina publicerade sidor. Detta görs för den här webbplatsen sedan 2022-05-15. Närmare information härom finns under tabben "Omfattning".


Denna version av sidan lades upp 2022-05-15.