Liberal Kommentar


  sv  
 
  Om detta     Vår kommande bok     Samhället     Ideologin     Religionen     Övrigt  

 

Redaktion, utgivningsbevis och ansvarig utgivare

Redaktion

Det redaktionella arbetet, alltså framtagning av material och redigering av webbplatsen, görs av Erik Sandewall. Det betyder alltså att detta är ett enmansprojekt än så länge.

Utgivningsbevis

Denna webbplats kommer att ansöka om utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv, vilket ger en status som liknar den som gäller för tidningar och andra periodiska publikationer. Följande uppgifter om webbplatsen gäller i detta sammanhang:

Ansvarig utgivare: Erik Sandewall

Mailadress: erik.sandewall@argumentochfakta.se